top of page

CERTIFICERINGEN

Cacti

Naar aanleiding van een aantal incidenten met vuurwapens in Nederland waarbij de schutters lid bleken te zijn van een schietvereniging heeft de overheid om misbruik van vuurwapens te voorkomen aanvullende regels gesteld aan schietverenigingen.

Een van de regels is dat een Schietvereniging die gebruik maakt van (verenigings) vuurwapens aan regels moeten voldoen en gecertificeerd moet zijn. De overheid heeft deze certificering uitbesteed aan de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie).

Tot voor de certificering werd er door Schutterij EMM Kekerdom tijdens de schietcompetitie geschoten met een vuurwapen flobert kaliber .22. Nieuwe regelgeving heeft het onmogelijk gemaakt om tijdens de schietcompetitie met dit wapen te blijven schieten. Certificering hiervoor bleek voor EMM Kekerdom een onhaalbaar proces. Met ingang van de schietcompetitie 2015-2016 is deze discipline daarom komen te vervallen.

Naast de schietcompetitie vinden er elk jaar traditionele evenementen plaats, 4-tallen schieten, fladderschieten en vogelschieten. Tijdens deze evenementen wordt ook gebruikt gemaakt van het verenigingsvuurwapen. Omdat Schutterij EMM deze tradities wil blijven voortzetten is het nodig dat er personen blijven die de verantwoordelijkheid dragen voor het feit dat de vereniging vuurwapens mag bezitten (verlofhouder). Deze personen krijgen alleen een verlof voor het voorhanden hebben van de verenigingswapens indien de vereniging voldoet aan regels en door de KNSA hiervoor een basiscertificering heeft ontvangen. De regels voor het verkrijgen van de basiscertificering voor het voortzetten van het traditionele schieten met verenigingsvuurwapens bleken na inventarisatie voor EMM Kekerdom haalbaar te zijn.

Medio 2015 hebben een aantal mensen van de schietcommissie van EMM een traject opgestart om aan deze regels te voldoen. Na een grondige voorbereiding heeft er begin september een audit voor ons plaatsgevonden welke werd afgenomen door de KNSA. Op 1 oktober 2015 is door de KNSA aan Schutterij EMM Kekerdom de basiscertificering uitgereikt. Deze is geldig tot 1 oktober 2019.

Met het verkrijgen van de basiscertificering krijgen we van de politie verlof om onze verenigings vuurwapens te mogen bezitten. Op basis van een evenementen vergunning afgegeven door de gemeente kan de Schutterij EMM nu het traditionele schieten met het verenigingsvuurwapen blijven organiseren. 

De is KNSA een associatie is welke de belangen van de moderne (horizontale) schietsport behartigd en in mindere maten van de traditionele schietsport (schuin omhoog schieten op lepels of een houten vogel). De regels van de KNSA waaraan de traditionele schutterijen moeten voldoen om gecertificeerd te worden passen de schutterijen slecht. Dit is de reden dat er in 2014 in Brabant de KNTS (Koepel Nederlandse Traditionele Schutters) is opgericht. Het bestuur van de KNTS heeft de minister van Veiligheid en Justitie verzocht om de KNTS ingevolge art 43a RWM als koepel aangewezen te worden. De minister heeft hiermee ingestemd en geeffectueerd per 1-1-2015. 

Met deze aanwijzing is het mogelijk met het lidmaatschap van de KNTS een verlof tot houden van een vuurwapen van de Politie te verkrijgen.Omdat de regelgeving van de KNTS beter is afgestemd op het traditionele schieten heeft de Schutterij EMM in het najaar van 2016 besloten om van de KNSA over te stappen naar de KNTS. 

De certificering van Schutterij EMM door de KNSA is door de KNTS overgenomen. Wel is er door de KNTS een nieuw certificaat verstrekt dat te vinden is op deze site.

Onderstaand staan een aantal documenten welke we ingevolge deze basiscertificering openbaar moeten maken omdat leden en introducees hiervan kennis moeten kunnen nemen.

bottom of page